El nostre producte

La nostra maquinària de precisió ens permet treballar en diversitat de projectes on es treballa la pedra natural sorrenca, de grans blocs que extraiem podem fer-ne diferents formes i motllures, és a dir, elaborar diverses peces (ampits de finestres, llindes, brancals, columnes, rajoles de diferents mides, peces a mida…etc.). Les característiques específiques de la pedra sorrenca fan possible poder fer treballs de gran tamany i gran qualitat.

Proves realitzades Norma d’assaig Resultats
Descripció petrogràfica UNE-EN 12407:2007 Carbonatic sandstone
Resistència a l’abrasió UNE-EN 14157:2005 22,5 mm
Contingut total en sofre UNE-EN 1744-1 0,02% S
0,04% SO3
Absorció d’aigua a pressió atmosfèrica UNE-EN 13755:2002 3,8%
Porositat oberta UNE-EN 1936:2007 13,0%
Densitat aparent 2367 Kg/m3
Coeficient d’absorció d’aigua per capil·laritat UNE-EN 1925:1999 36,690 gr/m2·s0,5
Resistència a la flexió (valor mig) UNE-EN 12372:2007 8,2 Mpa
Resistència a la flexió, després de l’assaig de gel/desgel (valor mig) UNE-EN 12371:2010 7,8 Mpa

Origen del nostre producte

Pedrera

Una pedrera és una explotació minera, a cel obert, on s’obtenen roques industrial, ornamentals o àrids. La nostra pedrera de pedra natural sorrenca està situada en el terme municipal de Monistrol de Calders (Barcelona) i extraiem pedra per fer elaboració ornamental. El tipus de pedra que extraiem és un tipus de pedra sorrenca de molt bona qualitat, uns anàlisis avalen aquesta qualitat.

Tipus de pedra

Hi ha diferents tipus de pedrera en funció del material que s’extreu : pedreres de marbre, pedreres de granit, pedreres de calcàries i de pissarres. En totes elles es poden extreure el material per fer-ne feines de tipus industrial, ornamental i àrids. A la nostra pedrera extraiem pedra natural sorrenca per treballar-la de forma ornamental i fer-ne diferents formes i acabats.

El Bages, la pedra sorrenca i altres explotacions mineres.

La nostra pedrera de pedra natural sorrenca està situada a la comarca del Bages. El Bages és una comarca que es troba al centre de Catalunya. La seva capital és Manresa i té 35 municipis, i inclou una part de la comarca natural del Moianès i una part de la del Lluçanès, així com un municipi de la de l’Alta Segarra.

El Bages és constituït per una extensa conca d’erosió vorejada d’altiplans i muntanyes enlairades, dins la Depressió central. El pla de Bages constitueix el fons de la conca d’erosió, excavada per les aigües del Llobregat i dels afluents en les argiles, margues rogenques i gresos que hi ha en aquest lloc. Aquests materials es dipositaren durant l’època geològica del l’Eocè, al començament del Terciari. Posteriorment els rius s’hi encaixaren i part dels seus fondals es reompliren progressivament de materials al·’luvials, formant diferents nivells de terrassa, que s’identifiquen per que hi ha molts còdols, o pedres ben arrodonides per l’aigua corrent.

La indústria minera és molt antiga amb la sal de Cardona i amb explotacions de potassa a Súria i a Sallent. Una indústria molt diversificada, i antigament de predomini tèxtil, aprofita la força motriu del Llobregat i el Cardener, els dos rius que reguen la comarca.

Fruit de la intensa activitat minera al llarg del temps i amb centres miners encara actius hi ha força instal·’lacions relacionades amb l’extracció de la sal.

També cal destacat les explotacions de roques ornamentals a Castellbell, a Sant Vicenç de Castellet i a Monistrol de Calders, com és el cas de la nostra pedrera que elabora pedra natural sorrenca. Trobem també les explotacions de calcolutites a Sant Mateu de Bages, així com les antigues explotacions de lignit a diversos indrets de la comarca del Bages.

L’activitat minera aporta llocs de treball i riquesa en el territori però també ha tingut conseqüències mediambientals. Sortosament en l’actualitat la indústria minera és cada vegada més curosa amb el Medi Natural.

La Comarca del Bages compta amb les Coves del Toll i les Coves de Salnitre o els antics deltes de Montserrat i Sant Llorenç de Munt, dos Parcs Naturals de privilegiada natura i peculiar paisatge.