Art funerari

L’art funerari al llarg de la historia varia la seva concepció en funció de la religió i les civilitzacions
Totes les expressions d’art han estat emprades amb finalitats funeràries: pintura, escultura, arquitectura i ceràmica.

ART FUNERARI

L’art funerari al llarg de la historia varia la seva concepció en funció de la religió i les civilitzacions.  Totes les expressions d’art han estat emprades amb finalitats funeràries : pintura, escultura, arquitectura i ceràmica. Al llarg de la historia trobem dins l’art funerari autèntiques obres d’art que tenen una gran bellesa i una excel·lent tècnica artística.

És en el període medieval on proliferen més les obres de caràcter funerari :sepultures, tombes, panteons… L’ornamentació en aquest art és vegetal i narrativa, el caràcter efímer de les flors recordant la vida que també és efímera i la simbologia de de certs vegetals con l’heura i el fullatge de la parra fan que les plantes siguin un tema recurrent en l’art funerari. Els motius en sanefes recorden les enramades de les plantes. Cada època representa les plantes amb el seu estil propi. També hi trobem escultures adjacents.

Areniscas Monistrol, S.L, oferim un servei d’art funerari per als nostres clients. Fabriquem làpides de diferents materials i colors, panteons  personalitzats i escultures. Si cal restaurem els panteons existents .

Els materials que utilitzem són : pedra natural sorrenca, marbre, granit…etc. Fem dissenys exclusius per cada client. Disposem d’un personal qualificat per aquests treballs.