Obra amb pedra nova

Llars de foc, escales, coronaments de piscines, parets, cellers…
Fem tots tipus d’elements amb pedra nova amb el material adequat per cada un

Tipus edificis de pedra

Hi ha diferents tipus d’edificis que es van fer i es fan amb pedra natural sorrenca. Hi ha molts exemples: masies, barris medievals de ciutats, catedrals, esglésies, castells medievals, amfiteatres de lèpoca romana…etc.

Però juntament amb aquest conjunt dedificis també hi ha cases on combinen la pedra natural sorrenca amb elements més moderns, el resultat és una combinació molt bonica perquè mostra la naturalitat i la fortalesa de la pedra amb les comoditats més modernes, un exemple seria una masia que on es podria restaurar les seves obertures: finestres, arcs, portalades… i per dins s’hi podria conservar algunes parets de pedra, arcs… i fer-hi per exemple una xemeneia amb un aire molt més moderna adaptada a un menjador també modern i una cuina funcional. Areniscas Monistrol, S.L. hem treballat en molts clients particulars i hem fet coses molt curioses, boniques i funcionals amb la nostra pedra natural sorrenca.

Pedra per interiors

En els interiors dels edificis podem posar diferents elements de pedra natural sorrenca, treballats i més simples, sempre respectant el gust del client i lestètica adequada en lespai on anirà lelement de pedra natural.

Exemples delements de que es poden posar en a l’interior duna masia o casa rústica:

  1. Galeries interiors de pedra
  2. Llars de foc: és el lloc de la casa de pedra o de toves refractàries on s’hi fa foc per escalfar-se o per cuinar, proveït de xemeneia de campana ampla per la sortida dels fums. És una estructura arquitectònica per a contenir foc o per escalfar-se i històricament per cuinar.
  3. Escales : són plans inclinats que serveixen per a passar d’un nivell a un altre mitjançant la descomposició de la distància vertical en esglaons adaptats a la mida d’una passa. L’ús de l’escala fou freqüent a l’arquitectura egípcia i en el món grec i romà, on la seva funcionalitat era pràctica i també en l’edat mitjana. En el Renaixement adquirí importància com a punt d’articulació espacial d’un edifici. En el manierisme i en el barroc fou introduïda l’escala imperial, el ram central de la qual és seguit, després d’un replà, per dos altres en direcció inversa. En l’arquitectura actual, després del Modernisme, on era un pretext decoratiu dels interiors, l’escala torna a tenir una funcionalitat pràctica. Les escales es poden fer de pedra natural sorrenca però també es fan en altres materials com la fusta, de ferro. Etc.
  4. Terres de pedra : es poden fer de diferents mides i formes, d’acabats diferents en funció de la zona de la casa on es vulgui col·locar un terra de pedra.
  5. Cellers : És un local on és elaborat i sotmès a envelliment o a maduració el vi. Al celler hi arriba la verema, amb un tractament mecànic s’hi fa el most, es fermentarà en tines de fermentació i es farà el vi. Generalment són zones de la casa on no hi ha escalfor, situades a la part més baixa. La pedra ajuda a mantenir la seva temperatura.
  6. Parets interiors : aquí hi ha un gran ventall de possibilitats, es poden fer en cases o masies rústiques respectant el seu estil, però en cases més modernes també es poden fer. Hi ha parets amb diferents acabats : polit, rugós..etc.
  7. Arcs i columnes : són elements de pedra natural sorrenca que es poden fer molt simples o més treballats. Es poden fer un una única peça o en vàries.