Escultura

L’escultura és l’art de moldejar la pedra
Treballem amb diferents materials i tècniques, amb resultats espectaculars

ESCULTURA

ARENISCAS MONISTROL,S.L. ofereix als seus clients treballs d’escultura, escultura en diferents materials, disposem d’un professional altament qualificat per fer aquesta feina, on els resultats són espectaculars.

Definim l’escultura com una de les belles arts que crea obres tridimensionals, bé exemptes, bé en relleu utilitzant l’espai real. L’escultor treballa diferents materials que transforma mitjançant diferents tècniques

TÈCNIQUES

 • Fel·loplàstica: Art de modelar el suro. Usat per reproduir monuments i edificis cèlebres.

 • Torèutica: art de cistellar i esculpir els metalls ( metalls nobles i bronze) i el vori, amb finalitats decoratives.

 • Treure punts: desbastar la matèria que es vol esculpir per mitjà de punts establerts que marquen els contorns de l’escultura definitiva. Es realitza generalment mitjançant procediments mecànics.

 • Entallar: Treure trossos d’un bloc de fusta, marbre o pedra amb un instrument tallant, especialment per esculpir figures i motius decoratius.

 • Estofar: Pintar el tremp damunt d’or brunyit formant relleu. Raspar amb el garfi el color donat sobre l’or.

 • Modelatge: procediment mitjançant el qual l’escultor amb una matèria plàstica (generalment fang o cera) fa un model que després reproduirà en guix, marbre, bronze, pedra, etc.
  El motlle és la peça buida d’un objecte que es vol reproduir, la qual s’omple d’una pasta clara perquè prengui la forma de la peça i la conservi un cop solidificada.

 • Fosa: És la cera perduda. Procediment que s’utilitza en l’escultura per a reproduir imatges en bronze. El model es recobert d’una capa de cera que és de nou recoberta del mateix material que el model. Un cop consolidat s’hi aboca la cera i adopta, en solidificar-se, la forma buida del model inicial.

 • Policromia: Es tracta de completar amb colors les obres arquitectòniques o escultòriques.

 • Bisellar: És fer una vora tallada obliquament, en biaix . I es fan bisells en un vidre, en un capitell…

 • Estofar: Donar una capa de blanc a la fusta que s’ha de daurar.

 • Tallar: Diferents maneres de tallar: en forma rectangular, en facetes per sobre, cara plana amb bisells…

 • Toc: Cop de pinzell donat a una obra escultòrica, l’objectiu és millorar-la.

GÈNERES ESCULTÒRICS

 • Colós: estàtua de dimensions gegantines

 • Tors: tronc d’uns estàtua , on no hi ha ni el cap ni les extremitats

 • Grup escultòric: estàtua integrada per un conjunt de figures

 • Orant: Efígie d’un difunt agenollada damunt la llosa sepulcral, amb les mans juntes, freqüent en les sepultures medievals i renaixentistes.

 • Pedestre: estàtua que descansa damunt els peus

 • Bust: escultura que nomé hi ha el cap i la part superior del cos

 • Carassa: representació d’un cap de grans proporcions, generalment de moro, amb un turbant i barba, col·locat a la part inferior dels orgues antics i d’algunes esglésies, connectat amb un registre de l’orgue.

 • Estàtua eqüestre: escultura que representa una figura humana damunt d’un cavall.

 • Mòbil: realització plàstica que té moviment constant o alternatiu, propulsada per un agent extern, pot ser natural com el vent o el mateix espectador. No té estabilitat , permanència ni inalterabilitat.
 • Atlant: Estàtua d´home usada com la cariàtide, en l’arquitectura per a sostenir un entaulament o una cornisa. És conegut també per la seva similitud amb la representació iconogràfica d’atles , sostenint el món amb l’esquena.
 • Autoretrat: retrat d’algú fet per ell mateix. La gran època va ser en el Renaixement gràcies a la perfecció tècnica assolida i al sentit d’autovaloració de l’artista con a creador individual.
 • Cariàtide: Estàtua femenina que substitueix el fust de la columna o pilastra en la seva missió estructural arquitectònica.
 • Creu de terme: creu monumental de pedra col·locada prop de l’entrada d’algunes poblacions o alguns monestirs o vora els camins. HI ha una graons de planta circular o poligonal sobre els quals s’alça el fust o arbre coronat per un nus o llanterna que sustenta una creu de pedra tallada, decorada amb temes de crucifixió o heràldics.
 • Retrat: Representació d’una persona mitjançant la pintura, la fotografia, l’escultura…etc. Els retrats més antics es troben a Mesopotàmia. A Catalunya els retrats apareixen fins a l’art gòtic.
 • Santcrist: Imatge modelada, tallada, fosa. Etc , no impresa ni pintada, del Sant Crist.

 • Cora: Estàtua femenina grega de marbre pintat o bronze, característica de l’època arcaica ( S. VII-VI aC). Es presenta aïllada o con a suport d’un objecte ornamental
 • Curos: Estàtua de jove un, de marbre o bronze, característica de l’escultura grega arcaica ( s VII-V aC), oferta a una divinitat, simbolitzava un atleta o un difunt.

Dins el món de l’escultura es poden fer infinites coses, és un art que permet l’ús de diferents tècniques i diferents materials. Ens adaptem a la demanda dels nostres clients oferint un producte final de molta qualitat, perquè la qualitat és la base del nostre treball.