Avís legal

Propietat
Aquest web pertany a Areniscas Monistrol S.L Amb CIF: B-62784020 seu social a AV. Tudela 21, 3r 2n , 08242-MANRESA (Barcelona)
Telf: 938757566 Fax: 938757566
Email: [email protected]
Registre Mercantil de Barcelona, Tom 34279 Foli 203 Fulla B-241558 Inscripció 2a.
Desenvolupa l’activitat de ELABORACIÓ DE PEDRA NATURAL.

Llei aplicable
Mitjançant el present Avís Legal i d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’empresa avisa els usuaris de la seva política de protecció de dades, perquè aquests determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar les dades personals que li puguin requerir amb ocasió de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts. Excepte en els camps en què s’indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries. Les dades personals recollides seran tractades de forma secreta i confidencial i la seva recollida té com a finalitat la gestió i prestació dels serveis oferts per l’Empresa en el Portal en cada moment. Els usuaris accepten que les dades personals facilitades puguin ser objecte de tractament en fitxers automatitzats titularitat i responsabilitat de l’empresa. Els usuaris poden exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició a: Areniscas Monistrol S.L, AV. Tudela 21, 3r 2n, 08242-MANRESA (Barcelona).Incloent còpia del seu DNI o document identificatiu equivalent.

Protecció de dades.
Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Per a qualsevol controvèrsia que pugui derivar-se de l’aplicació dels serveis o interpretació o aplicació de les Condicions Generals, l’Empresa i els usuaris, amb renúncia expressa al seu fur propi, es sotmeten al dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.